Speváci

Miešaného speváckeho zboru LAUDAMUS, o.z. Svit

Laudamus


 

Dirigent:   Peter ČapóSoprán                                                                                      Alt

NAHALKOVÁ Zuzana                                                                 KOVAŘÍKOVÁ Mária

ČAPÓOVÁ Katarína                                                                    KOPČÁKOVÁ Mária

ŽIVČÁKOVÁ Katarína                                                                 MRÁZOVÁ Janka

KOVÁČOVÁ Zuzana                                                                   PAUČÍKOVÁ Beáta

KIČUROVÁ Mária                                                                      KOČANOVÁ Mária

NAHALKOVÁ Adriana                                                                PITOŇÁKOVÁ Oľga

PALUŠEKOVÁ Anna                                                                  HUDÁKOVÁ Mária

VANČOVÁ Miroslava                                                                 HAUKEOVÁ 

ŠELENGOVÁ Helena                                        

KUBISOVÁ Katarína                                    

NOVOTNÁ Anna

 


Tenor                                                                                    Bas

DROZD František                                                                    SKOKAN Jozef, st.

SKOKAN Ján                                                                           PITOŇÁK Martin

SKOKAN Jozef                                                                         KOHÚT Štefan

KIRCHNER Emil                                                                       EXNER Jozef

MARTINEC Miroslav                                                                 MIŠURA Stanislav

                                                                                             POLOVKA Michal